BAKELITE / Phenolic

Bakelite cotton ,bakelite paper orange ,black

มีชื่อทางเคมี polyoxybenzyl methylene glycol anhydride มันถูกสร้างขึ้นโดยปฏิกิริยาภายใต้ความร้อนและความดันของฟีนอลซึ่งเป็นของแข็งผลึกไม่มีสีและฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ง่าย ๆ โดยทั่วไปจะมีตัวเติมแป้งไม้

แผ่นฟีนอลิกเป็นวัสดุแข็งที่มีความหนาแน่นสูงโดยใช้ความร้อนและแรงดันกับชั้นของกระดาษหรือผ้าแก้วที่ชุบด้วยเรซิ่นสังเคราะห์ ชั้นของการเคลือบเหล่านี้มักจะเป็นกระดาษเซลลูโลสผ้าฝ้ายผ้าเส้นด้ายสังเคราะห์ผ้าแก้วหรือผ้าไม่ทอ เมื่อความร้อนและแรงดันถูกนำไปใช้กับเลเยอร์ปฏิกิริยาทางเคมี (พอลิเมอไรเซชัน) จะเปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็นพลาสติกเทอร์โมเซตติงที่มีแรงดันสูง

Bakelite Phenolic ผลิตในเกรดเชิงพาณิชย์หลายสิบเกรดและมีสารเติมแต่งหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเครื่องกลไฟฟ้าและความร้อนที่หลากหลาย

เป็นตัวนำความร้อนที่เลว ติดไฟได้แต่ช้าและดับเอง ทนอุณหภูมิได้ 150 – 160 C จึงมักนิยมใช้ทำมือจับสำหรับอุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า ฝาครอบจานจ่ายรถยนต์ หม้อแปลงไฟฟ้า ถาดบรรจุสารเคมี ตู้ทีวี ที่รองนั่งโถส้วม นอกจากนี้ฟีนอลิคยังสามารถทำเป็นโฟมได้อีกด้วย ซึ่งโฟมที่ผลิตจากฟีนอลิคนี้สามารถขยายตัวได้ถึง 300 เท่า โฟมฟีนอลิคนิยมทำเป็นทุ่นลอยน้ำ และใช้เสริมความแข็งแรงในเครื่องบิน

ติดต่อสอบถาม
Facebook : https://www.facebook.com/Veangudomphatthana
Tel : 02-7522031 ,02-7522032 ,
081-9005928 ,086-3309940 ,
084-1431363 ,084-2362490 ,
084-6366614
Email : marketing@veangudom.com ,
duang7099@gmail.com

Line :

Product

POM / POLYOXYMETHYLENE

POM / POLYOXYMETHYLENE

MC NYLON / CAST NYLON ,PA6G

MC NYLON / CAST NYLON ,PA6G

BAKELITE / PHENOLIC

BAKELITE / PHENOLIC

NYLON ,PA6 / POLYAMIDE

NYLON ,PA6 / POLYAMIDE

UHMW PE1000

UHMW PE1000

HDPE PE300

HDPE PE300

PEEK / POLYETHERETHEKETONE

PEEK / POLYETHERETHEKETONE

ACRYLIC /PMMA

ACRYLIC /PMMA

POLYCARBONATE / PC

POLYCARBONATE / PC

POLYPROPYLENE / PP

POLYPROPYLENE / PP

POLYURETHANE / PU

POLYURETHANE / PU

POLYVINYL CHLORIDE / PVC TRANSPARENT

POLYVINYL CHLORIDE / PVC TRANSPARENT

POLYVINYL CHLORIDE / PVC GREY

POLYVINYL CHLORIDE / PVC GREY

TEFLON / PTFE

TEFLON / PTFE

หจก.เวียงอุดมพัฒนา (VEANGUDOM PHATTHANA LTD.,PART)

Tel: 02-7522031 ,02-7522032 , 081-9005928 ,086-3309940 , 084-1431363 ,084-2362490 , 084-6366614
Email: marketing@veangudom.com , duang7099@gmail.com